Ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση

  • Personal
   5€
   • Έως 20 παραστατικά κάθε μήνα
   • Απεριόριστα προϊόντα/υπηρεσίες
   • Απεριόριστες επαφές
   • Έως 2 χρήστες
   • Πρόσβαση στις προσφορές
   • Πρόσβαση στις αναφορές
  • Premium
   24€
   • Απεριόριστα παραστατικά κάθε μήνα
   • Απεριόριστα προϊόντα/υπηρεσίες
   • Απεριόριστες επαφές
   • Έως 20 χρήστες
   • Πρόσβαση στις προσφορές
   • Πρόσβαση στις αναφορές
* Σε περίπτωση αναβάθμισης του πακέτου σας η υπολειπόμενη αξία θα αφαιρεθεί από την νέα συνδρομή
* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξοικονομήστε χρήματα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Οτιδήποτε ηλεκτρονικό είναι φθηνότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους