Ξεκίνησε η διαβίβαση των παραστατικών στο MyData. Εγγραφείτε τώρα και ξεκινήστε την διαβίβαση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση

Κινήσεις - Εισπράξεις - Πληρωμές

Τα παραστατικά πάντα είναι συνδεδεμένα με μια πληρωμή ή με μια είσπαξη. Στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Etilos για να καταχωρήσετε μια είσπραξη ή μια πληρωμή θα επιλέξετε την επαφη που θέλετε, το ποσό, το τρόπο πληρωμής και μια αιτιολόγια. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποια παραστατικά που συνδέονται με αυτή την επαφή θέλετε να αποπλήρώσετε.

Κινήσεις - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης