Προτεινόμενο πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση - myData

Έκδοση παραστατικών - Έσοδα

Έχετε ενεργοποιήσει τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρησή σας και έχετε προσαρμόσει τις σειρές παραστατικών (αν έχετε). Τώρα είστε έτοιμοι να εκδώσετε τα παραστατικά σας!

*Εάν στη φόρμα του παραστατικού δεν έχετε εισάγει την επαφή για την οποία θέλετε να εκδώσετε παραστατικό, υπάρχει επιλογή να την εισάγετε εκείνη την στιγμή στη φόρμα καταχώρησης της επαφής χωρίς να αλλάξετε σελίδα. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη.

Στη φόρμα παραστατικού καταχωρείτε την κατάσταση του παραστατικού:

Έκδοση Επί πιστώσει, όταν δεν έχει πληρωθεί το παραστατικό.

Έκδοση και εξόφληση όταν το παραστατικό έχει εξοφληθεί.

Πρόχειρο για να δείτε πώς εμφανίζεται και αν υπάρχει λάθος να το επεξεργαστείτε πριν το εκδώσετε.

Παραστατικά εσόδων - Etilos - Ηλεκτρονική τιμολόγηση - mydata

Επιπλέον δυνατότητες

Μπορείτε να δημιουργήσετε πιστωτικό παραστατικό, να εισάγετε τα σχετικά παραστατικά με αυτό και να σημειώσετε την αιτία της πίστωσης.

Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα βλέπετε στην γενική λίστα των παραστατικών που έχετε καταχωρήσει ώστε να βλέπετε μόνο την πληροφορία που σας χρειάζεται.

Μπορείτε να αποστείλετε ταυτόχρονα με την έκδοσή τους, τα παραστατικά στο email του πελάτη ή του προμηθευτή σας και να τα κοινοποιήσετε όπου εσείς θέλετε (π.χ. στον λογιστή σας), την ίδια στιγμή.

Μπορείτε σε ένα παραστατικό να καταχωρήσετε την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού ή μέρος αυτής.

Μπορείτε με ένα κλικ να αποστείλλετε το παραστατικό σας στο myData

Παραστατικά επιστροφών - Etilos - Ηλεκτρονική τιμολόγηση - mydata

Οι αναφορές των εσόδων σας

Μπορείτε να δείτε τις μηνιαίες και ετήσιες αναφορές των εσόδων και των εξόδων σας, των πωλήσεων και των αγορών σας για να έχετε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας.

Στις αναφορές θα δείτε και όλα τα πρόσφατα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί καθώς και όλες τις κινήσεις εισπράξεων και πληρωμών.

Έσοδα - Αναφορές - Etilos - Ηλεκτρονική τιμολόγηση - mydata