Ξεκίνησε η διαβίβαση των παραστατικών στο MyData. Εγγραφείτε τώρα και ξεκινήστε την διαβίβαση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση

Έσοδα - Πωλήσεις

Με την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει τα παραστατικά που εκδίδει η δική σας επιχείρηση και έχετε προσαρμόσει και τις σειρές παραστατικών (αν έχετε) είστε έτοιμοι να εκδίδετε τα παραστατικά σας. Στην φόρμα του παραστατικού σε περίπτωση που δεν έχετε εισάγει την επαφή για την οποία θέλετε να εκδώσετε παραστατικό, υπάρχει επιλογή για να εμφανιστεί η φόρμα καταχώρησης της επαφής χωρίς να αλλάξετε σελίδα και να την εισάγετε εκείνη την στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη.

Επίσης στην φόρμα παραστατικού μπορείτε να καταχωρήσετε την κατάσταση του παραστατικού όπως. Έκδοση (Επί πιστώσει) σημαίνει ότι δεν έχει πληρωθεί το παραστατικό. Έκδοση και εξόφληση σημαίνει ότι εξοφλήθηκε το παραστατικό, Πρόχειρο ώστε να το δείτε πως εμφανίζεται και έπειτα αν έχετε κάνει κάποιο λάθος να το επεξεργαστείτε και να το εκδώσετε. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να εισάγετε τα στοιχεία διακίνησης.

Παραστατικά εσόδων - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επιπλέον δυνατότητες

Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε πιστωτικό παραστατικό, να εισάγετε τα σχετικά παραστατικά με αυτό και να γράψετε την αιτία πίστωσης.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα βλέπετε στην γενική λίστα των παραστατικών που έχετε καταχωρήσει για βλέπετε μόνο την πληροφορία που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας.

Τα παραστατικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο email του πελάτη ή του προμηθευτή σας αλλά και να τα κοινοποιήσετε όπου εσείς θέλετε (π.χ. στον λογιστή σας).

Επίσης μέσα από το παραστατικό μπορείτε να αποπληρώσετε το οφειλόμενο ποσό είτε να εισάγετε μέρος αυτού.

Παραστατικά επιστροφών - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Έσοδα - Αναφορές

Μπορείτε να δείτε αναφορές σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα σας, τις πωλήσεις και τις αγορές ανά μήνα και ανά έτος για να έχετε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας.

Επίσης στις αναφορές θα βρείτε και όλα τα τελευταια παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί καθώς και όλες τις κινήσεις εισπράξεων και πληρωμών.

Έσοδα - Αναφορές - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης