Προτεινόμενο πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση - myData

Καταχώρηση επαφών

ΒΗΜΑ 1: Καταχωρείτε τους πελάτες ή / και τους προμηθευτές σας στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Etilos εισάγοντας τα βασικά τους στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, κινητό, επωνυμία επιχείρησης, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση

Εισαγωγή επαφής - Etilos - Ηλεκτρονική τιμολόγηση - mydata

Επιπλέον δυνατότητες

Μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις για την κάθε επαφή χωρίς αυτό να είναι ορατό στα παραστατικά ώστε το Etilos να σας "υπενθυμίζει" διάφορες πληροφορίες για τον πελάτη σας την ώρα που εκδίδετε το παραστατικό.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις επαφές σας μέσω των υπηρεσιών taxisnet και vies. Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής επαφών μέσω excel αφού κατεβάσετε το πρότυπο.

Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα βλέπετε στην γενική λίστα των επαφών που έχετε καταχωρήσει ώστε να βλέπετε μόνο την πληροφορία που σας χρειάζεται.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μαζική διαγραφή επαφών.

Επιπλέον δυνατότητες - Etilos - Ηλεκτρονική τιμολόγηση - mydata

Καρτέλα επαφής

Κάθε καρτέλα επαφής σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τα παραστατικά, τις εισπράξεις ή και τις πληρωμές που συνδέονται με την επαφή. Ακόμα πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τις κινήσεις και τα οφειλόμενα ποσά στην καρτέλα επαφής.

*Αν μια επαφή σας είναι και πελάτης και προμηθευτής θα δείτε δυο ξεχωριστές καρτέλες με τα ποσά που σας οφείλουν ή οφείλετε.

Καρτέλα επαφής - Etilos - Ηλεκτρονική τιμολόγηση - mydata