Προτεινόμενο πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση - myData

Έξοδα - Αγορές

Με την ίδια λογική που καταχωρείτε τα έσοδα της επιχείρησής σας, μπορείτε να καταχωρήσετε και τα έξοδα. Έχοντας ενεργοποιήσει τα παραστατικά για την δημιουργία των εξόδων σας, είστε έτοιμοι να εκδίδετε τα παραστατικά σας.

*Εάν στη φόρμα του παραστατικού δεν έχετε εισάγει την επαφή για την οποία θέλετε να εκδώσετε παραστατικό, υπάρχει επιλογή να την εισάγετε εκείνη την στιγμή στη φόρμα καταχώρησης της επαφής χωρίς να αλλάξετε σελίδα. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη.

Παραστατικά εξόδων - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επιπλέον δυνατότητες

Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα βλέπετε στην γενική λίστα των παραστατικών που έχετε καταχωρήσει ώστε να βλέπετε μόνο την πληροφορία που σας χρειάζεται.

Μπορείτε να αποστείλετε ταυτόχρονα με την έκδοσή τους, τα παραστατικά στο e-mail του πελάτη ή του προμηθευτή σας και να τα κοινοποιήσετε όπου εσείς θέλετε (π.χ. στον λογιστή σας), την ίδια στιγμή.

Έξοδα - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Οι αναφορές των εξόδων σας

Μπορείτε να δείτε τις μηνιαίες και ετήσιες αναφορές των εσόδων και των εξόδων σας, των πωλήσεων και των αγορών σας και για να έχετε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας.

Στις αναφορές θα δείτε και όλα τα πρόσφατα παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί καθώς και όλες τις κινήσεις εισπράξεων και πληρωμών

Έξοδα - Αναφορές - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης