Ξεκίνησε η διαβίβαση των παραστατικών στο MyData. Εγγραφείτε τώρα και ξεκινήστε την διαβίβαση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση

Έξοδα - Αγορές

Με την ίδια λογική που καταχωρείτε τα έσοδα της επιχείρησης μπορείτε να καταχωρήσετε και τα έξοδα σας. Με την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει τα παραστατικά που θέλετε για την δημιουργια των εξόδων σας είστε έτοιμοι να εκδίδετε τα παραστατικά σας.

Στην φόρμα του παραστατικού σε περίπτωση που δεν έχετε εισάγει την επαφή για την οποία θέλετε να εκδώσετε παραστατικό, υπάρχει επιλογή για να εμφανιστεί η φόρμα καταχώρησης της επαφής και να την εισάγετε εκείνη την στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη.

Παραστατικά εξόδων - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επιπλέον δυνατότητες

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα βλέπετε στην γενική λίστα των παραστατικών που έχετε καταχωρήσει για βλέπετε μόνο την πληροφορία που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας.

Τα παραστατικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο email στον πελάτη σας αλλά και να τα κοινοποιήσετε όπου εσείς θέλετε (π.χ. στον λογιστή σας).

Έξοδα - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Έξοδα - Αναφορές

Μπορείτε να δείτε αναφορές σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα σας, τις πωλήσεις και τις αγορές ανά μήνα και ανά έτος για να έχετε πλήρη έλεγχο των οικονομικών σας.

Επίσης στις αναφορές θα βρείτε και όλα τα τελευταια παραστατικά που έχουν δημιουργηθεί καθώς και όλες τις κινήσεις εισπράξεων και πληρωμών.

Έξοδα - Αναφορές - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης