Προτεινόμενο πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση - myData

Καταχώρηση προϊόντων – υπηρεσιών

ΒΗΜΑ 1: Καταχωρείτε τα είδη σας (προϊόντα ή υπηρεσίες) ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησής σας.

ΒΗΜΑ 2: Εισάγετε τη μονάδα μέτρησης, τον κωδικό είδους, την τιμή πώλησης και αν προμηθεύεστε τα είδη, μπορείτε να εισάγετε την τιμή αγοράς.

ΒΗΜΑ 3: Εισάγετε τον ΦΠΑ, την παρακράτηση φόρου, τα χαρτόσημα και τον συντελεστή κρατήσεων, στις υπηρεσίες ή στα προϊόντα της επιχείρησης σας.

Εισαγωγή είδους - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Επιπλέον δυνατότητες

Μπορείτε να εισάγετε όλα τα είδη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα Etilos μαζικά μέσω excel

Μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θα βλέπετε στη γενική λίστα των καταχωρημένων ειδών ώστε να βλέπετε μόνο την πληροφορία που σας χρειάζεται και όχι άλλες περιττές πληροφορίες

Μπορείτε να παρακολουθείτε την αποθήκη σας ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή το πραγματικό σας απόθεμα. Ενεργοποιώντας τα πεδία "Αφαίρεση αποθέματος στις πωλήσεις" και "Πρόσθεση αποθέματος στις αγορές" στα είδη που ενδιαφέρεστε να παρακολουθείτε, το Etilos ελέγχει για εσάς το απόθεμα αυτών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μαζική διαγραφή ειδών

Δυνατότητες εισαγωγής είδους - Etilos - Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης