Ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση

Προετοιμαστείτε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Προετοιμαστείτε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ας μιλήσουμε με απλά λόγια για τη νέα εποχή στα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα με τη μορφή που έχουν. Ο όρος ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει το τέλος του χαρτιού, του μπλόκ τιμολογίων, των χειρόγραφων αποδείξεων, των χαμένων παραστατικών και του «άγχους» κάθε επιχειρηματία να θυμάται τα πάντα σε εισπράξεις, υποχρεώσεις και αποθέματα. Ένα σίγουρο αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα λάθη και οι καθυστερήσεις που κανένας μας δεν επιθυμεί για την επιχειρησή του.

Διαβάστε την συνέχεια....